Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

EUROPEAN UNION

Fond soudržnosti / EU Cohesion Fund

manual_jednotneho_vizualniho_stylu_ESI_fondu-26

Projekt „Vybavení vozidel METRANS a. s. systémy ETCS“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jeden z důležitých pilířů v oblasti vlakové dopravy a to je využívání zabezpečovacích systémů s vysokou úrovní funkčnosti a bezpečnosti.  Cílem projektu je naplnit výše uvedenou strategii Evropské komise v oblasti a zajistit tak soulad českého železničního systému s požadavky definovanými TSI-CCS. 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím implementace palubní části evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS do 27 vozidel.

The project “Equipment of METRANS a.s. locomotives with ETCS systems” is co-financed by the European Union.

The project is focused on one of the most important pillars in the field of train transport, namely the use of security systems with a high level of functionality and safety. The aim of the project is to fulfil the above-mentioned strategy of the European Commission in this area and thus ensure to match the Czech railway system with the requirements defined by the TSI – CCS.

This objective will be achieved by implementing the on-board signalling part of the European train security system ETCS in 27 locomotives.

https://ec.europa.eu/

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/cohesion-fund/

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/atlas/programmes/2014-2020/czech-republic/2014cz16m1op001

SIGN IN

TO OUR

NEWSLETTER

GET IN

TOUCH

© 2023 METRANS