Dobré ráno z METRANS-u,

vážené dámy, vážení páni,

milí přátelé METRANS-u

dnes ráno, 26.7.2021, Vám přinášíme speciální verzi našeho “oběžníku”, připraveného k příležitosti 30. výročí založení naší METRANS, a.s. Praha. Bylo to přesně 25.7.1991, ve čtvrtek, když tehdejší obchodní rejstřík zapsal METRANS, a.s. jako společnost pro mezinárodní zasílatelství a dopravu. Tehdy ještě se sídlem v ulici Na Příkopě 1.

25. červenec, nenápadný datum, ale historicky spojený s dopravou a také naším METRANSem:

1814

milník pro vývoj železnice, George Stephenson představil první parní lokomotivu

1909

Louis Blériot uskutečnil první let přes kanál La Manche v letadle těžším než vzduch

1991

byla založena akciová společnost METRANS

Je to náhoda, ale založení METRANSu připadá na stejný den, jako tyto dvě významné historické události. Ale jak se říká, náhoda přeje připraveným a již samotné založení nové společnosti, jejíž předmět podnikání neměl tehdejším Československu obdoby, byl sám o sobě historicky významný moment. Ne z pohledu chodu světových dějin, ale METRANS začal psát novodobou dopravní historii nejprve v Československu a následně v celém regionu střední Evropy (CEE).

Jak a kde to ale vlastně začalo?

Úplně na prvním místě si musíme připomenout významnou osobnost, která se nejvíce zasloužila o vznik METRANSu a jeho zaměření – pan Jiří Samek. Jeho vize rozvoje kontejnerových přeprav, nezdolné přesvědčení o správnosti této strategie, dovedly náš současný METRANS až mezi přední evropské intermodální operátory.

První historická zastávka, vpravdě místo zrození METRANSu, je pražský terminál.

PRAHA-Uhříněves, bývalý skladový areál, zázemí pro stavbu sídliště Jižní město, dostalo novou náplň a získalo nový život. A stejně dynamicky, jak se rozvíjela přeprava kontejnerů, stejně dynamicky se v čase měnil i tento terminál.

Pochopitelně nezůstalo i jednoho terminálu. Naše dnešní terminálová síť zahrnuje již 17 terminálů v šesti zemích a výstavba terminálu číslo 18 bude v maďarském Zalaegerszegu bude zahájena ještě v letošním roce.

ZALAEGERSZEG

/ připravuje se 2023 /

Víte, že METRANS…

dohromady provede ročně přes jeden milión deponijních manipulací

Naše kontejnerové terminály jsou pouze přestupní stanicí a propojují vnitrozemí s námořními přístavy. Jako první musíme uvést Hamburk, který byl vždy důležitým místem pro náš zahraniční obchod. Logicky tedy také první skupiny vagonů s kontejnery směřovaly právě do tohoto přístavu.

PRAGUE - UHŘÍNĚVES

/ 1994 /

Velice rychle ale skupinky vozů nahradily pravidelné kontejnerové vlaky, portfolio služeb se postupně rozšiřovalo o další obsluhované přístavy a směry. Zmínit musíme taktéž založení METRANS Danubia, právě Dunajská Streda otevřela pomyslné dveře pro obsluhu celého jižního koridoru a přivedla k nám nový okruh zákazníků.

DUNAJSKÁ STREDA

/ 2018 /

A i zde se opět vracíme k vizi Jiřího Samka, rozvíjet firmu a se spoléhat se na sebe, vlastní zdroje. Stejně jako se rozšiřovala terminálová síť, METRANS se také postupně stal významným železničním dopravcem, který operuje vlastní flotilu lokomotiv a speciálních vagónů pro kontejnerové přepravy.

ČESKÁ TŘEBOVÁ

/ 2021 /

Víte, že METRANS…
 
  • ročně přepraví více než 1,2 miliónu TEU (TEU – ekvivalent 20ft kontejneru)
  • týdně vypravuje více než 550 pravidelných kontejnerových vlaků
  • operuje flotilu 80 lokomotiv
  • disponuje flotilou více než 3000 vagónů
  • se spolupodílel na vývoji kontejnerových vagonů, které dnes představují evropský standard
Dnes ale nejsou pouze přístavy křižovatkou dopravních cest, METRANS významně participuje také přepravách po „Hedvábné stezce“. Jedná se přitom o jeden z nejrychleji rostoucích produktů.  Právě během covidové pandemie začal razantně růst počtu kontejnerů přijíždějících z Číny po železnici a flexibilní METRANS systém se stal velice rychle partnerem pro přepravy a následnou distribuci na evropském úseku.
Víte, že METRANS…
 
  • v roce 2020 odbavil do/z Číny celkem 913 kontejnerových vlaků
  • že toto číslo znamená meziroční nárůst 114%

"SILK LOCOMOTIVE" se speciálním polepem

/ 2021 /

Právem pyšni a hrdi na úspěch...

Uplynulých 30 let jasně potvrzuje, že vytýčená strategie byla správná a v průběhu doby se podařilo vytvořit silnou základnu, která funguje dnes a je současně připravena i na budoucí výzvy. Další investice do oblasti digitalizace, rozšiřování ekologicky neutrálních přeprav, to jsou jen další příklady, že značka METRANS má nejen skvělou historii, ale stejně dobře našlápnuto i do budoucnosti.

"Last but not least..."

Kdo další stojí za třicetiletou úspěšnou cestou METRANSu? Jsou to především naši příkazci a zákazníci! Politické změny devadesátých let minulého století nastavily pouze výhybky pro ekonomický rozvoj celého CEE prostoru. Následující nebývalý rozmach výroby současně znamenal také obrovský rozvoj logistiky v celé její šíři – a to je právě ten silný příběh našich zákazníků.

Proto na tom místě musíme vyslovit DĚKUJEME naším zákazníkům, i váš úspěšný rozvoj je nedílnou součástí naší historie a dosažených výsledků.

Co říci zcela na závěr?

Bohužel pandemická situace nám letos neumožnila uskutečnit plánovanou oslavu 30. výročí založení METRANSu a mnohým z vás vyslovit toto poděkování osobně.

Nicméně doprava je o neustálých změnách, takže se flexibilně musíme přizpůsobit.

Oslavovat 31. výročí založení nevypadá opticky úplně dobře, proto budeme příští rok organizovat oslavu 30 + 1.

Těšíme se na osobní setkání – see you in Prague 2022.

English  |  German  |  Polish  |  Slovak  |  Czech  |  Hungarian  |  Slovenian