Dobré ráno z METRANS-u,

Vážené dámy, Vážení páni 

Milí priatelia METRANS-u,

dnes, 26.7.2021 Vám prinášame trochu netradičný newsletter. Pripravili sme ho pre Vás pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti METRANS, a.s. Praha. Bolo to presne 25.7.1991, vo štvrtok, keď vtedajší obchodný register zapísal METRANS, a.s. ako spoločnosť pre medzinárodné zasielateľstvo.
25. júla, nenápadný dátum, ale historicky spojený s dopravou a s našim METRANSom:

1814

míľnik pre vývoj železnice, George Stephenson predstavil prvú parnú lokomotívu

1909

Louis Blériot uskutočnil prvý let cez kanál La Manche v lietadle ťažšom ako vzduch

1991

bola založená akciová spoločnosť METRANS a.s.

Je to náhoda, ale založenie METRANSu pripadá na rovnaký deň ako tieto dve významné historické udalosti. Ale ako sa hovorí, náhoda praje pripraveným a už samotné založenie novej spoločnosti, ktorej predmet podnikania nemal vo vtedajšom Československu obdobu, bolo samo osebe historicky významným momentom. Nie z pohľadu chodu svetových dejín, ale preto, že METRANS začal písať novodobú dopravnú históriu najprv v Československu a neskôr v celom regióne strednej Európy (CEE).

Ako a kde to ale vlastne začalo?

V prvom rade si musíme pripomenúť významnú osobnosť, ktorá sa najviac zaslúžila o vznik METRANSu a jeho zameranie – pána Jiřího Samka. Jeho vízia rozvoja kontajnerových prepráv a jednoznačné presvedčenie o správnosti tejto stratégie doviedli náš súčasný METRANS až medzi popredných európskych prevádzkovateľov intermodálnej prepravy.

Prvou historickou zastávkou, v skutočnosti miesto zrodenia METRANSu, je pražský terminál.

PRAHA-Uhříněves, bývalý skladový areál, zázemie pre stavbu sídliska Jižní město, doystalo novú náplň a získalo nový život. A rovnako dynamicky, ako sa rozvíjala preprava kontajnerov, sa menil v čase aj tento terminál.

Pochopiteľne, nezostalo iba pri jednom termináli. Naša dnešná terminálová sieť zahŕňa už 17 terminálov v šiestich krajinách a výstavba terminálu číslo 18. v maďarskom Zalaegerszegu sa začne ešte tento rok.

ZALAEGERSZEG

pripravuje sa 2023 /

Viete, že METRANS…

ročne uskutoční celkovo viac ako jeden milión skladových manipulácií

Naše kontajnerové terminály sú iba prestupnou stanicou a prepájajú vnútrozemie s námornými prístavmi. Ako prvý musíme spomenúť Hamburg, ktorý bol vždy dôležitým miestom pre náš zahraničný obchod. Logicky teda aj prvé skupiny vagónov s kontajnermi smerovali práve do tohto prístavu.

PRAGUE - UHŘÍNĚVES

/ 1994 /

Veľmi rýchlo však skupinky vozov nahradili pravidelné kontajnerové vlaky a portfólio služieb sa postupne rozširovalo o ďalšie obsluhované prístavy a smery. Spomenúť musíme aj založenie spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s., práve Dunajská Streda otvorila pomyselné dvere pre obsluhu celého južného koridoru a priviedla k nám nový okruh zákazníkov.

DUNAJSKÁ STREDA

/ 2018 /

A tu sa opäť vraciame k vízii Jiřího Samka rozvíjať firmu a spoliehať sa na seba, na svoje vlastné zdroje. Tak ako sa  rozširovala terminálová sieť, sa aj spoločnosť METRANS postupne stala významným železničným dopravcom, ktorý prevádzkuje vlastnú flotilu lokomotív a špeciálnych vagónov pre kontajnerové prepravy.

ČESKÁ TŘEBOVÁ

/ 2021 /

Viete, že METRANS…
 
  • ročne prepraví viac ako 1,2 milióna TEU (TEU – ekvivalent 20 stopových kontajnerov)
  • týždenne vypraví viac ako 550 pravidelných kontajnerových vlakov
  • prevádzkuje flotilu 80 lokomotív
  • disponuje flotilou viac ako 3000 vagónov
  • sa spolupodieľal na vývoji kontajnerových vagónov, ktoré dnes predstavujú európsky štandard
Dnes to ale nie sú iba prístavy, ktoré predstavujú križovatky dopravných ciest. METRANS významne participuje aj na prepravách po „Hodvábnej ceste“, pričom ide o jeden z najrýchlejšie rastúcich produktov.  Práve počas covidovej pandémie začal razantne narastať počet kontajnerov prichádzajúcich po železnici z Číny a flexibilný METRANS systém sa stal veľmi rýchlo partnerom pre prepravy a následnú distribúciu na európskom úseku.
Viete, že METRANS…
 
  • METRANS v roku 2020 odbavil do/z Číny celkovo 913 kontajnerových vlakov
  • toto číslo znamená medziročný nárast o 114 %

"SILK LOCOMOTIVE" so špeciálnym polepom

/ 2021 /

Právom pyšní a hrdí na úspech​...

Posledných 30 rokov jasne potvrdzuje, že vytýčená stratégia bola správna a postupom času sa podarilo vytvoriť silnú základňu, ktorá funguje dnes a je zároveň pripravená aj na budúce výzvy. Ďalšie investície do oblasti digitalizácie, rozširovania ekologicky neutrálnych prepráv, to sú len ďalšie príklady toho, že značka METRANS má nielen skvelú históriu, ale rovnako dobre nastavený aj smer do budúcnosti.

"Last but not least..."

Kto ďalší stojí za tridsaťročnou úspešnou cestou METRANSu? Sú to predovšetkým naši príkazcovia a zákazníci! Politické zmeny deväťdesiatych rokov minulého storočia nastavili iba výhybky pre ekonomický rozvoj celého priestoru CEE. Nasledujúci nebývalý rozmach výroby súčasne znamenal aj obrovský rozvoj logistiky v celej jej šírke – a to je práve ten silný príbeh našich zákazníkov.

Preto musíme z tohto miesta vysloviť ĎAKUJEME VÁM – našim zákazníkom, aj váš úspešný rozvoj je neoddeliteľnou súčasťou našej histórie a dosiahnutých výsledkov.

Čo povedať úplne na záver?

Bohužiaľ, pandemická situácia nám tento rok neumožnila uskutočniť plánovanú oslavu 30. výročia založenia METRANSu a mnohým z vás vysloviť toto poďakovanie osobne.

Doprava je však o neustálych zmenách, takže sa aj my musíme flexibilne prispôsobiť.

Oslavovať 31. výročie založenia však opticky nevyzerá veľmi dobre, preto budeme budúci rok organizovať oslavu 30 + 1.výročie.

Tešíme sa na osobné stretnutia – see you in Prague 2022 / vidíme sa v Prahe v roku 2022.

English  |  German  |  Polish  |  Slovak  |  Czech  |  Hungarian  |  Slovenian