Search

Rozhovom s Petrom Kissom, generalnym riaditelom skupiny METRANS - Musíme pochopit význam železniční dopravy

Dosažení globálních klimatických cílů v oblasti dopravy není myslitelné bez dalšího rozsáhlejšího zapojení železniční přepravy. Jen dobré úmysly ale nestačí, realita realizace v současnosti naráží na řadu překážek. Kapacita železniční infrastruktury je limitujícím faktorem pro zavádění nových železničních produktů, četná politická prohlášení nenásledují činy. Přesně s těmito problémy se potýká také METRANS, zmiňuje v rozhovoru generální ředitel skupiny METRANS Peter Kiss. Nést odpovědnost za udržitelnou přepravu je na jedné straně otázka firemního přístupu, ale je zároveň potřeba vytvořit vhodné podmínky, zdůrazňuje Peter Kiss.

 

Změna klimatu bude v nadcházejících letech jednou z největších výzev a METRANS se chce podílet na jejím řešení. Jak toho chce společnost dosáhnout?


Pouze kolejová doprava může v současné době fungovat jako klimaticky šetrná. Důvod je jednoduchý, v současnosti nemáme jiná lepší a efektivnější technická řešení. Proto jako železniční a intermodální společnost neseme velkou odpovědnost a jsme si toho vědomi.

Při naplnění tohoto poslání se však cítíme tak trochu opuštěni. Je to proto, že okruh společností, se kterými chceme tuto odpovědnost sdílet, je stále příliš malý. Například náš produkt „HHLA Pure“, ekologická přepravy mezi přístavy a vnitrozemím, si od jeho uvedení na trh v roce 2019 objednal jen velmi malý počet zákazníků. Rozhodně jsme neslyšeli nikoho křičet “hurá, to chci”. Spíše naopak. Bohužel jsme zaznamenali nemálo proklamací, o jak důležitý dopravní produkt se jedná, ale zájemci měli ve skutečnosti zájem pouze na získání certifikátů pro vlastní použití – ne zájem společně něco změnit a vylepšit.

To znamená, že na cestě ke klimatické neutralitě existuje řada překážek?

Při pohledu na aktuální vývoj cen energií mám pochybnosti o tom, zda budeme schopni dosáhnout klimatických cílů. Ceny trakční energie se dramaticky zvýšily – v některých zemích o 100 % a v Maďarsku zřejmě až o 300 %. S tím se nemůžeme smířit. Nyní je na politicích, aby přijali vhodná opatření.

Přesto se i nadále držíme svého cíle přepravovat více zboží klimaticky neutrálním způsobem. Tomuto poslání se věnujeme, i když nás produkt HHLA Pure bude v roce 2022 stát třikrát až čtyřikrát více.

Evropská politika očekává dopravní revoluci. Je vytýčený směr pevně nastavený, pokud jde o zákonný rámec a finanční dotace?


Mnoho politických aktérů dosud nepochopilo potenciál, který železniční doprava nabízí. Nemluvíme zde pouze o udržitelnosti. Železnice byla například jediným druhem dopravy, který dokázal i v době pandemické krize spolehlivě plnit svůj mandát v oblasti zásobování. Aby tomu tak bylo i v budoucnu, musí politici vytvořit potřebné rámcové podmínky – jak na domácí úrovni, tak hlavně napříč celou EU. Potřebujeme předpisy pro dotační tituly na využití železniční dopravní cesty a rozsáhlou podporu kombinované dopravy. Z toho bude mít prospěch celá společnost. Revoluci v dopravě lze uskutečnit pouze tehdy, pokud se na železnici skutečně zaměříme.

V současné době mám dojem, že se řeší pouze větší hráči na trzích a jejich problémy. Naopak menší společnosti i některá sdružení musí být velmi hlasitá, aby jejich požadavky byly vyslyšeny. I tyto menší společnosti hrají svou roli a rádi bychom v této oblasti našli větší odezvu u politiků.

“Náklady musí být dostatečně atraktivní, aby odesílatelé ochotně přešli na železniční dopravu. V současné době není železniční síť ještě v takovém stavu, aby mohla konkurovat silniční dopravě”

Zmínil jste kombinovanou dopravu. Co je třeba udělat, aby co nejdříve splnila vysoké nároky, které jsou na ni kladeny?


Náklady na kombinovanou dopravu musí být dostatečně atraktivní, aby odesílatelé ochotně přešli na železniční dopravu. K tomu je třeba výrazně upravit náklady na silniční dopravu – pokud možno úměrně emisím uhlíku. Železniční doprava má v této oblasti mnohem lepší pozici, což se však neodráží v ceně.

Zejména v Německu se hojně diskutuje o přesunu přepravy zboží na železnici. Ale jak to má vlastně fungovat, když už nejsou volná místa pro nové železniční produkty? V oblasti kontinentální dopravy se potýkáme s rostoucími náklady a chybějícími kapacitami. V současné době musí subjekty, které na železnici vystupují, neustále hledat nová řešení, aby zajistily stabilní provoz. Železniční síť stále není v takovém stavu, aby mohla konkurovat silniční dopravě.

Co by mohli provozovatelé sítí v Evropě sami změnit?


Je mi provozovatelů sítí trochu líto. Politici určují směr a provozovatelé sítí pak musí zajistit, aby všichni dopravci dostali možnost využívat železnice tak, jak potřebují. Ideálně na nejlepších železničních trasách a bez objížděk. Navíc osobní doprava má v Německu stále přednost před nákladní dopravou. Není snad přeprava zboží tak důležitá?

Další stížnost se týká toho, že železniční doprava není ve srovnání se silniční dopravou dostatečně rychlá. Nyní slýcháme, že nákladní doprava musí jet minimální rychlostí 100 km/h a na hraničních přechodech čekat “jen” 15 minut. To zcela podporujeme. Pochybuji však, že po tomto prohlášení budou následovat činy, protože stále ještě není jasné, jak by se tento slib měl realizovat.

Kdo by měl být hybnou silou těchto změn?


Myslím, že na celém systému musíme pracovat všichni společně. Provozovatelé a dopravci jsou také poněkud ponecháni sami sobě. Každý nabízí určitá dílčí řešení, ale jinak se nic neděje. Pouze prostřednictvím zlepšení celého systému budeme moci i v budoucnu spolehlivě vykonávat svou práci.

Celý systém by zahrnoval také odesílatele, speditéry a přepravní společnosti. Vidíte z jejich strany ochotu k provedení změn?


Ano, narušení dodavatelských řetězců dalo v této oblasti některé věci do pohybu. Všichni se potýkáme s neustálými výpadky, které začínají na moři opožděným příjezdem lodí. To znamená, že musíme zapojit i námořní společnosti. Musí se také zlepšit situaci v některých přístavech, kde se setkáváme kvůli výstavbě a údržbě s častými výlukami na železniční síti, ucpané silnice na hlavních příjezdech do přístavů je již jen takový evergreen.

Neprožíváme náročné období jen kvůli pandemii korona viru. Globalizace, digitalizace a změna klimatu představují pro celý přepravní systém zcela zásadní výzvy, pokud jde o stabilitu a spolehlivost. Všichni si musíme být vědomi výhod, které železniční doprava nabízí. Většina zákazníků společnosti METRANS to již pochopila. A my zintenzivníme své úsilí, abychom i v budoucnu dokázali naplnit rostoucí očekávání našich zákazníků v té nejvyšší kvalitě.

SIGN IN

TO OUR

NEWSLETTER

GET IN

TOUCH

© 2023 METRANS